Kamu Kurumları

 • SGK (SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı, Çalışan Memur ve Yakınları)

Tamamlayıcı Sigortalar

 • Türk Telekom Sağ. ve Sos. Yard. Vakfı
 • Acıbadem TS
 • Allianz TSS
 • Axa TS
 • Mapfre TS
 • Demir Hayat
 • Sompo Japan TS
 • Ziraat TS
 • Groupama TS
 • Eureko TS
 • Güneş Sigorta TS
 • Ethica TS
 • Türk Nippon TS
 • Doğa TS
 • UNI COTS
 • Halk Sigorta TS
 • Ray Sigorta TS
 • Ergo TS
 • Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş
 • Katılım TS
 • Metlife TS
 • Emaa TS

Özel Sigortalar

 • Acıbadem Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Demir Hayat
 • Groupama Sigorta
 • Ergo Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • Güneş Sigorta
 • Eureko Sigorta
 • T. İş Bankası
 • Fortis Bank AŞ
 • Ziraat Sigorta
 • Sompo Japan Sigorta
 • Zurich Sigorta
 • HDI
 • Generali Sigorta
 • Ankara Anonim Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Işık Sigorta
 • Back-up
 • Inter Partner Acil Tedavi Sigortası
 • Halk Sigorta
 • Turk Nippon Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • Ethica Sigorta

FSM Tıp Merkezi – Kavacık

 • SGK ( SSK, Emekli Sandığı , Bağkur)

TAMAMLAYICI SİGORTALAR

 • Mapfre Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Ergo Sigorta
 • Imece
 • Güneş Sigorta
 • Halk Sigorta
 • Ethica Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • Nippon
 • Acıbadem Sigorta
 • Türk Telekom
 • Katılım Emeklilik
 • Ray Sigorta
 • Unico Sigorta
 • Vakıf Emeklilik
 • Türk Nippon Sigorta
 • Imece Sigorta
 • Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI

 • Acıbadem Sigorta
 • Demir Hayat
 • Anadolu Sigorta
 • Güneş Sigorta
 • Ergo İsviçre
 • Allianz Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Mapfre Genel

BANKA

 • Halk Bankası

FSM Tıp Merkezi – Madenler

 • SGK ( SSK, Emekli Sandığı , Bağkur)

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI

 • Allianz Sigorta
 • Mapfre Genel
 • Anadolu Sigorta
 • Acıbadem Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Demir Hayat
 • Güneş Sigorta
 • Ergo Sigorta

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • Güneş Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • Acıbadem Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Ergo Sigorta
 • Ethica Sigorta
 • Turk Nippon Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Vakıf Emeklilik
 • Unico Sigorta
 • Katılım Emeklilik
 • Halk Sigorta
 • Türk Telekom
 • Groupama Sigorta
 • Ziraat Sigorta
 • Magdeburger Sigorta
 • NN Hayat
 • Eureko Sigorta
 • Generali Sigorta
 • HDİ Sigorta
 • Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş

FSM Tıp Merkezi – Çekmeköy

 • SGK ( SSK, Emekli Sandığı , Bağkur)

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI

 • Allianz Sigorta
 • Mapfre Genel
 • Anadolu Sigorta
 • Acıbadem Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Demir Hayat
 • Katılım Emeklilik
 •  Sompo Japan Sigorta
 • Fortisbank Sigorta
 • ANKARA SİGORTA
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • DOĞA SİGORTA
 • QUICK SİGORTA
 • AVEON SİGORTA
 • UNICO SİGORTA
 • AREX SİGORTA
 • İŞ BANKASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • Güneş Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • Acıbadem Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Ethica Sigorta
 • Turk Nippon Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Unico Sigorta
 • Katılım Emeklilik
 • Türk Telekom
 • ALLİANZ SİGORTA
 • ANADOLU SİGORTA
 • ZURICH SİGORTA
 • ANKARA SİGORTA
 • SOMPO JAPAN SİGORTA
 • METLIFE SİGIRTA
 • ACNTÜRK SİGORTA
 • QNB FİNANS SİGORTA
 • HEPİYİ SİGORTA
 • NN HAYAT SİGORTA
 • ANA SİGORTA
 • QUICK SİGORTA
 • GENERALİ SİGORTA
 • MAGDEBURGER SİGORTA
 • AVEON SİGORTA