Deneyim:

Samsun Bafra Kelikler Sağlık Ocağı 1998-2003
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 2003-2009
Eğitim: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Mardin Devlet Hastanesi 2009-2010
Samsun Büyük Anadolı Hastanesi 2010-2011
Medicana Samsun 2011-2012
Anadolu Sağlık Merkezi Johns Hopkins 2012-2015
Via Hospital Sancaktepe 2015-2017
Delta Hospital 2018-

Doktora Tezi:

Deneysel Parkinson Hastalığı oluşturulan sıçanlarda, bilateral subtalamik nükleotomi sonrasında
beyin metabolik aktivitesinde görülen değişiklikler (Aralık 2008)

Bilimsel Yayın:

There are no estrogen and progesterone receptors in cerebral cavernomas: a preliminary
immunohistochemical study. (Surg Neurol . 2009 Sep;72(3):263-5; discussion 265. Epub 2009 Jan 14.)
Stereotactically Guided Craniotomy for Transsulcal Exposure of Small Subcortical Lesions Adjacent to
Eloquent Areas ( Neurosurgery Quarterly: June 2008 – Volume 18 – Issue 2 – pp 130-132)

Ödüller :

• Türk Nöroşirürji Derneği Dr.Aysima Altınok Nöroşirürji Uzmanlık Tez 1.lik Ödülü (2009)
• Türk Nöroşirürji Derneği Yılın Bildirileri en iyi 3. sözel bildiri (2009)

Kurslar ve Konferanslar:

Basic Course in Laboratory Animals Science 2006 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Spinal Cerrahi Periferik Sinir Cerrahisi Doğumsal Spinal Anomaliler Kursu 2006
Nörovasküler Hastalıklar Kursu 2007
Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi 3. Yaz Kursu 2007

Kafa Travmaları,Ağrı ve Fonksiyonel Nöroşirürji kursu 2008
Çocukluk Çağı Travmaları, Vasküler Hastalıkları, Spastisite ve Kraniosinostozis kursu 2009