Eğitim :

Çukurova Üniversistesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık :

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi