Deneyim:

ESWL Ünitesi Kurucusu ve Sorumlusu, Beykoz Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği 2008
Eskişehir Hava Hastanesi 1992-1993
Beykoz Devlet Hastanesi 1993-2019
Kadıköy Şifa Hastanesi 2006-2010
Delta Hospital 2019- Halen

Eğitim:

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1981-1987
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 1987-1992

ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ DENEYİMİ
ESWL 30-32/yıl
Endoskopik ureter taşı 15-20/yıl
Sistoskopi 12-15/yıl
Plasmakinetik prostat 16-18/yıl
Sünnet 7-10/yıl
Sistostomi (perkutan) 15-20/yıl
Skrotal cerrahi, varikosel 25-30/yıl
Plasmakinetik prostat 15-20/yıl
Transüretral mesane tümörü 25-30/yıl

Katıldığı Mesleki Eğitimler:

Ürolojik Cerrahi Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları 2015
Ürolojik Cerrahi Derneği Kongreleri 2015
Avrupa Üroloji Derneği Kongreleri 1994
Türk Üroloji Derneği Eğitim Toplantıları 1993-2015
Türk Üroloji Derneği Endoüroloji Eğitimi 1992

Dernek Üyelikleri:

• İstanbul Tabip Odası • Ürolojik Cerrahi Derneği
• Türk Üroloji Derneği • European Association of Urology