Eğitim:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık : İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi