Deneyim:

Araştırma Görevlisi- İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AnaBilim Dalı, İstanbul Üniversitesi 2001-2006
Asistan Dr. -Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Observer – Hepatobiliary and Pancreatic Surgery Division,Artifical Organ and Transplantation
Division, Department of Surgery, Tokyo University Hospital.Tokyo- Japan 2007-2008
Uzman Dr. – Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği ve Karaciğer
Transplantasyon Ünitesi, İstanbul 2006-2010
Uzman Dr.- ERCP ve Cerrahi Endoskopi Ünitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
İstanbul 2008-2010
Uzman Dr.- Özel Sektör( Özel Çengelköy Safa Hastanesi- İstanbul, Özel Medivia Hospital-İstanbul)
2010-2013
Fellow (Organ Transplantasyon Ünitesi) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı,
Organ Transplantasyon Enstitüsü-Malatya (Karaciğer ve böbrek nakli) 2013-2014
Fellow(Organ Transplantasyon Ünitesi) İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Organ Transplantasyon Enstitüsü- Malatya (Böbrek Nakli) 2013-2015
Uzman Dr. – Via Hospital 2014-2015
Başasistan- T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
Servisi – 2015-2017
Uzman Doktor- Delta Hospital -2018
Eğitim: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983-1990
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Haydarpaşa Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi