Uzmanlık :

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitimi:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi