Uzmanlık :

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitimi:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi