Prof .Dr. Sezer Komsuoglu

Mezun Olduğu Okul/ Fakülte : Erzurum Atatürk Ünivesitesi  Tıp Fakültesi

Uzmanlık : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi