Mezun Olduğu Okul/ Fakülte : İstanbul Ünivesitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Uzmanlık : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi