Kalite Bölümü, Kalite Yönetim Direktörüne , Kalite Yönetim Direktörü Asistanı(Dokümantasyon Sorumlusu) ve bölüm kalite sorumlularından oluşmaktadır. SBH Müdürü ile yatay, Başhekim, İşletme Müdürü ile dikey, tüm bölümler ile Bölüm Kalite Sorumluları aracılığı ile entegre bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirir.

Hastanemiz hizmetlerini Sağlık Bakanlığının belirlediğini kalite standartlarına göre düzenlemekte  ve bu konuda sürekli iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Kalite Bölümü Olarak Yapılan Faaliyetler Şöyledir:

Kurum içi tüm hizmetlerin Sağlıkta Hizmet Kalitesi Standartları rehberliğinde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlama.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek ve gerçekleştirmek
  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek
  • Dokümanların yönetimini sağlamak
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak