MİSYONUMUZ

FSM; Sağlık Grubunun Misyonu, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve tıbbın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla;

Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini ileri düzeyde yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunan bir sağlık kuruluşu olmak.

VİZYON / HEDEFİMİZ

En ileri teknolojiyi uzman kadro ile bütünleştirip, geniş kitlelere ulaşabilecek örnek, yaygın, bütünleşmiş bir hizmet sunmak ve hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

DEĞERLERİMİZ

  • Hasta ve Çalışan haklarına saygı
  • Hasta ve Çalışan memnuniyeti
  • Tıbbi etik kurallarına bağlılık
  • Yenilikçilik
  • Ben değil biz olabilmek

AMAÇLAR

Üst düzey tedavi ve bakıma ulaşmak ve sürdürmek

Ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir sistem ile kendimizi sürekli sorgulayarak geliştirmek

Mesleki gelişim ve sürekli eğitim olanakları sunmak.

HEDEFLER

Bölüm ve klinik bazlı iyileştirme faaliyetleri ile süreçlerimizi sürekli kontrol ederek kurum verimlilik ve etkinliğini arttırmak, hasta güvenliğini üst seviyede tutarak tanı, tedavi ve bakım hizmetlerini sağlamak, çalışan ve hastalarımızın görüş ve önerileri ile sistemimizi sürekli geliştirmek.

KALİTE POLİTİKASI

  • Çağdaş teknolojiyi kullanarak; güvenilir, ekonomik ve aynı zamanda etik ilkelerden ödün vermeden, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak
  • Hastalarımızın, hasta yakınlarının ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlayacak gerekli altyapı ve fiziksel koşulları sağlamak
  • Ulusal ve uluslararası kalite yönetim sistemi gerekleri ve yasal düzenlemeleri dikkate alarak gerçekleştirmek ve sürekliliğinin sağlamak
  • İzlenebilir ve ölçülebilir veriler ile kalite yönetim sistemi etkinliğini sürekli iyileştirilmek
  • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları ile mesleki bilgi ve yetkinliklerini, davranışsal becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirme imkanı sunmak.