Eğitim:

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi