Göğüs Cerrahisi

Vücudun boyun ile karın arasında kalan alanı göğüs olarak adlandırılır. Göğüs Cerrahisi, bu alandaki organ ve yapıların cerrahi işlem gerektiren hastalıkları ile ilgilenir. Göğüs cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen kalp ve ana damarlar hariç diğer organ ve bölgelere (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır.

Doktorlar

Op. Dr. Emin Ağaoğlu

Göğüs Cerrahisi