Nöroloji

Nöroloji bölümümüzde tüm nörolojik hastalıklar, çeşitli nedenlerle kullanılan ilaçlara bağlı nörolojik komplikasyonlar değerlendirilir ve tedavi edilir.

Nöroloji Bölümü ve Hastalıklar

 • Başağrısı
 • Baş Dönmesi (Vertigo)
 • Ellerde Uyuşma
 • Ayaklarda Uyuşma
 • Bel Fıtığı
 • Boyun Fıtığı
 • Felç
 • Yüz Felci
 • Çift Görme
 • Bulanık Görme
 • Dengesizlik
 • Titreme
 • Bayılma
 • Uykuya Dalamama
 • Uykusuzluk
 • Unutkanlık
 • Konuşma Bozukluğu
 • Konuşamama
 • Anlamama
 • Kas Ağrısı
 • İstemsiz Kasılma
 • Göz Kararması
 • Göz Kapağı Düşmesi
 • Kasılma, Kramp
 • Uyuklama
 • Bunama, Alzheimer Hastalığı

 

Klinik Elektrofizyoloji Laboratuvarı

Nöroloji bölümümüzde tüm nörolojik hastalıklar, çeşitli nedenlerle kullanılan ilaçlara bağlı Nörolojik birçok hastalığın teşhisinde muayene yanısıra elektrofizyolojik testler de kullanılır. Bu testler elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG) dir. Bu testler sadece bir grup laboratuvar testi değil nörolojik değerlendirmenin uzantısıdırlar. Sadece klinik şüphe duyulan durumu doğrulamaz ya da yanlışlamazlar; belirsiz, sessiz ya da daha önce şüphelenilmeyen anormallikleri ortaya çıkarır ve anormalliğin yeri, tipi ve derecesini belirlemeyi de sağlarlar.

EMG (Elektromiyografi)

EMG, vücudumuzdaki sinirlerin ve kasların elektriksel yöntemlerle incelenmesidir. Hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonları ölçülür. Bunun için, parmaklara ve sinirlerin üzerindeki cilt bölgelerine düşük şiddette elektrik akımı uygulanır ve sinirin veya cildin başka bir yerinden bu akım bilgisayarlı aletlerle toplanarak ölçüm yapılır. Böylece sinirin sağlıklı fonksiyon yapıp yapmadığı anlaşılır.

Elektromiyografi (EMG) hangi durumlarda yapılmalıdır;

 • Kol ve bacaklarda oluşan uyuşmalar veya güçsüzlüklerde,
 • Diyaliz hastalarında oluşan uyuşmalarda,
 • Şeker hastalığına bağlı olarak oluşan uyuşma ve hissizliklerde,
 • El ve ayaklarda sık yaşanan uyuşma, yanma ve ağrılarda,
 • Toksik maddelere maruz çalışan kişilerde,
 • Romatizmal hastalıklarda, organ yetmezliklerinde,
 • İlaç kullanımı ve zehirlenmelere bağlı duyusal kusurların tespitinde kullanılmaktadır

 

EMG Nasıl Yapılır?

EMG temel olarak iki ana incelemeden oluşur. Sinir iletim incelemeleri ve iğne EMG si. Bu testlerde kendi aralarında farklı testleri içerir. EMG çekimini yapan doktor hangi hastaya hangi testlerin yapılacağına karar verir. Sinir iletimleri incelemesi düşük voltajlı ve çok kısa süreli elektriksel uyarımlar la gerçekleştirilir. Bu sayede hareket ve duyu sinirlerinin fonksiyonları test edilir. İğne EMG’si ise kasların ince bir iğne elektrod yerleştirmek suretiyle incelediği hem kasın kendisi hem de o kası çalıştıran sinir yapıları hakkında bilgi veren bir testtir.

 

EMG Hangi Hastalıkların Tanısını Koymak İçin İstenir ?

EMG testi bel ve boyun fıtıklarında , sinir hastalıkları, sinir sıkışmaları, sinir kesilmeleri,  siyatik sinir zedelenmelerinde, omurilik hastalıklarında, sebebi bilinmeyen kas güçsüzlüklerinde, el ayak uyuşmalarında, diyabette ortaya çıkan sinir hasarında sıklıkla istenir.

EMG Testi İle Tanısı Konulan Hastalıklar

 • Polinöropatiler (çoklu sinir ucu iltihaplari)
 • Karpal tünel sendromu (bilekte sinir sıkışması)
 • Ulnar oluk sendromu (dirsekte sinir sıkışması)
 • Bel ve boyun fıtıklarına bağlı kök bası sinir sıkışmaları
 • Doğum sırasında bebeklerde ortaya çıkan sinir zedelenmeleri
 • Sinirlerin yaralanma, ezilme ve kopmaları
 • Şeker hastalığına bağlı sinir tutulumları.

EMG Çekimi Ne Kadar Zaman Alır?

EMG dinamik bir testtir. Doktor duruma göre tetkiki uzatabilir ve ek incelemeler yapabilir. Bu nedenle hastalığa bağlı olarak 5 dakika ile 1 saat arasında sürebilir. EEG Nedir? Beynin biyoelektrik aktivitesinin saptanması amacıyla gelişmiş bilgisayar sisteminin kullanıldığı epilepsi başta olmak üzere, pek çok beyin hastalığında, metabolik, iltihabi ve toksik nedenlere bağlı olabilecek her türlü şuur değişikliklerinde gerekli olan bir testtir. Kafanın belli bölgelerine özel kremler, elektrodlar yapıştırılır. Beynin belli bölgelerinden çıkan bioelektrik akımlar bilgisayarda kaydedilir ve incelenir. İnceleme sırasında beyine elektrik verilmesi söz konusu değildir. Hasta için kesinlikle zararlı değildir. Beyin ile ilgili elektrofizyolojik problemler saptanarak hastalık halinde tedavi yönlendiririlir. Merkezimizde 12 yaş üstü hastalara, hastalığın durumuna göre standart EEG incelemesinin yanında kısa süreli uyku (1–2 saat) EEG monitörizasyonu yapılabilmektedir. Rutin EEG (Normal EEG ) : 20- 30 dakika arasında sürer. Uyku-Uyanıklık EEG: Ortalama 1 saat sürer (20 Dakika uyanık, 40-60 dakika uyku halinde),

 

Ne Zaman EEG Çekilir ,Neden EEG çekilir?

Hangi Sorunlarda EEG Yöntemine Başvurulur?

 • Epilepsilerin tanı ve takibinde, En sık gerekçe epilepsi (bayılma, havale ) tanısı için
 • Şuur kaybı, baygınlık gibi durumlarda epilepsi olup olmadığı tanısında
 • Bazı uyku ve davranış bozukluklarında,
 • Bir çok sinir hastalıklarında
 •  Baş ağrılarının nedenlerinin araştırılmasında,
 • Beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde, EEG çekimi istenmektedir.

RUTİN (Normal) EEG:

Uyanıklık EEG si diye bilinir. Çekim süresi ortalama 20-30 dakika sürer. Ortalama 23 tane küçük elektrodun bir tür jel yardımı ile saçlı kafa derisine yerleştirilmesi ve bir bilgisayar yardımıyla beynin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi suretiyle yapılır.  Nörolog tarafından değerlendirilir ve EEG Traseleri bilgisayardan çıktı alınır.

Uyku-Uyanıklık EEG:

Ortalama 1 saatlik bir işlemdir. Kısa süreli olarak en az bir uyku siklusunu (40 dakika) ve 20 dakika uyanıklık görecek şekilde yapılmaktadır.

Uyku-Uyanıklık EEG incelemesinin başında mutlaka rutin(uyanıklık) EEG kayıtları elde edilir. 10-20 dakika uyanıklık kaydından sonra hastanın uyumasına izin verilerek incelemeye devam edilir. Uyku beyindeki anormal elektriksel aktivitenin ortaya çıkmasına yardımcı olur.