Psikoloji

Uzman Klinik Psikoloğumuz , FSM Tıp Merkezi, Çekmeköy ve Madenler Şubelerinde ergen ve yetişkin bireylere hizmet vermektedir. Depresyon, anksiyete, kaygı bozuklukları, panik atak, sınav stresi, fobiler, obsesyonlar, yeme bozuklukları, psikosomatik belirtiler, OKB, yaygın anksiyete, panik bozukluk, duygu durum bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, nikotin bağımlılığı ve kişilik bozuklukları  gibi alanlarda psikoterapi uygulamaktadır.

Psikoterapide bireyin ruh sağlığı üzerine çalışılır. Psikoterapi, bireyin duygu ve davranışlarını stabil bir düzeyde tutmasına, duygu ve davranışlarının birbirleriyle bağlantılı ve anlaşılır kalmasına yönelik çözümlemeler getiren yöntem ve teknikleri içermektedir. Zaman zaman gerçek dünya ile bireyin iç dünyası arasındaki köprüyü kurmaktır. Yalnızca zihinsel hastalık tanısı almış kişilere yönelik değildir. Psikoterapi, kişinin kendisine ve çevresine yönelik farkındalık kazanmasına; duygu, düşünce ve davranış üçgeninde kendi benliğini keşfetmesine olanak sağlar.

Hayat daima tetikleyen bir olgudur. Karşılaşılan zorluklarla başa çıkmak, sıkıntıların üstesinden gelmek her zaman kolay olmayabilir. Her insan günlük yaşamında strese maruz kalır ve bu stresle başa çıkma noktasında tıkanabilir. Özellikle günümüz yaşam koşulları arasında daha yoğun ve aktif bir tempoda hayata dahil olmaya çalışırız. Bu yoğunluk içerisinde, bazen kendimizi dinleyemediğimizi ve içsel kopuşlar yaşadığımızı fark ederiz. Terapide bu kopuşların ana noktaları belirlenebilir ve bu sancıların temelde hangi düşünce sistemine hizmet ettiği bulunur.

Günlük yaşantısında kişi, iş hayatında stresle başa çıkmakta zorlanabilir veya sorumluluk alma noktasında sorun yaşayabilir veya iş arkadaşlarıyla, üstleriyle, uygun iletişim kurmakta desteğe ihtiyaç duyabilir. Ya da sağlıksız bir ilişki türüne dönüştüğünü düşündüğü bir evlilik, bağlılık geliştirmiş olabilir. Boşanma aşamasına gelmiş, bu aşamada duygularını yansıtmakla alakalı sorunlar yaşıyor, kendini suçlama davranışları sergiliyor olabilir. Duygularını sağlıklı bir iletişime dönüştürmekte zorlanarak öfke patlamalarına zemin hazırlayabilir. Bunun gibi pek çok durum bizi ve çevremizi etkileyen, çaresiz hissetmemize neden olacak faktörlerdir.

Psikoterapide terapistle iyi bir terapötik ilişki kurmak ve ortaklaşa çalışmak önemlidir. Birey, üst düzey fayda alacağı şekilde terapisti karşısında kendini güvende hissetmeli, özgürce kendini ifade edebilmelidir. Terapi, yargılanmadan ve yadırganmadan uzak, zaman zaman yoğun duygusal konuşmaları içeren, zaman zaman sinirlenmenize veya ağlamanıza neden olabilecek bir süreçtir. Süreç içerisinde kişi kendinden bile sakladığı, arakladığı bir takım hislerini keşfedecektir. Bu keşifler kendini kabullenmesini sağlayacaktır ve eğer, onay görülmemiş, örselenmiş veya ihtiyaçları giderilmemiş bir çocukluk dönemi geçirilmişse, bu yaşantıyı işleme ve çözümleme noktasında kendisine ve terapistine yol gösterecektir. Bu süreç içerisinde danışanın açık ve dürüst olması, kaygı ve endişelerini bildirmesi beklenir.

Pek çok terapi kuramı vardır. Psikoloğumuz, size konulmuş bir tanı var ise, ona bakarak, sizden aldığı kişisel bilgilerinizi de değerlendirip uygun olan terapi yöntemini kullanır. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır; bilişsel davranışçı terapi, şema terapisi, bireysel terapi, kabul ve taahhüt terapisi, psikoeğitim, psikodinamik terapi, aile terapisi, ilişki terapisi… Bazı vakalarda bu türlerin bir bileşimi kullanılabilir.

Birkaç haftada çözümlenebilir problemler olduğu gibi, yıllar boyu sürmesi beklenen tedavilerin gerektiği ciddi problemler de olabilir. Süreç, danışanın terapiye ne kadar açık ve hazır olduğuyla alakalı olarak; yaşadığı zihinsel hastalığa, gösterdiği belirtilere ve bu belirtileri ne zamandır yaşadığına, ne kadar sürede iyileşme gösterdiğine, ne derece stres yaşadığına, günlük yaşantısını ve işlevselliğini ne denli etkilediğine, aile ve çevresinden aldığı desteğe göre değişiklik gösterir. Duygularınızı işlediğiniz ve geçmiş yaşantınızı, davranış örüntülerinizi masaya yatırdığınız bir terapi seansından her zaman anlık sonuçlar beklemek doğru olmayacaktır. Zira terapi bir süreçtir. İlk seansta arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşamadığınızı düşünüp vazgeçmemeniz önemlidir. Bu tarz düşüncelerinizi de terapistinizle paylaşmanız, sizin sürecinizi olumlu anlamda etkileyebilir.