Üroloji

Kadınlarda üriner sistemi, erkeklerde ise hem üriner hem de üreme sistemlerini inceleyen tıbbi birime üroloji denir. Tıbbın bu birimi hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi üriner sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri bünyesi altında toplar. İdrar yollarını ve üreme sistemini ilgilendiren rahatsızlıkların hepsine birden ürogenital bozukluklar denir.

HİZMETLERİMİZ:

FSM Sağlık Grubu Üroloji bölümleri; prostat ve mesane TUR ameliyatları, açık ve kapalı taş ameliyatları (üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi), taş kırma (ESWL) tedavisi gibi rutin operasyonlar dışında ürolojik kanser ameliyatları, çocuk ürolojisi ameliyatları, ürodinami ve erkek cinsel işlev bozuklukları konularında tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır. Üroloji Kliniğimizde hastalıkların teşhis ve tedavisi uzman hekimler, tecrübeli hemşireler ve güncel tıbbi donanım eşliğinde uygulanmaktadır.

Prostat büyümesine (BPH) bağlı idrar rahatsızlıklarının tedavisinde ilaç ve cerrahi tedavi yöntemleri (TUR, Greenlight Lazer PVP, Greelight Lazer HPS, Holmium Lazer ile yapılan prostat ameliyatı -HoLEP-, Feedback Termoterapi) uygulanmaktadır. Ayrıca prostat kanseri taraması ve prostat enfeksiyonlarının tedavisi gibi prostat sağlığını ilgilendiren alanlarda çalışmalar yapılmaktadır.