Eğitim:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık :

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi